Republika e Kosoves

Podujevë

Vendim për subvencionimin e shpenzimeve të varrimit të qytetarëve me vendbanim të përfshimë në territorin e Komunë së Podujevës

2018/12/29 - 12:00

Forma e aplikacionit: Vendim për subvencionimin e shpenzimeve të varrimit të qytetarëve me vendbanim të përfshimë në territorin e Komunë së Podujevës