Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Vendimi për caktimin e rrjetit të linjave urbane,urbano-periferike dhe orarin e qarkullimit

2022/10/06 - 9:19

Forma e aplikacionit: Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Vendimi për caktimin e rrjetit të linjave urbane,urbano-periferike dhe orarin e qarkullimit