Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

Vendim për vënie në diskutim publik-Vendimi për miratimin e Planit të Punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi -KKSB për vitin 2022

2022/10/06 - 9:23

Forma e aplikacionit: Vendim për vënie në diskutim publik-Vendimi për miratimin e Planit të Punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi -KKSB për vitin 2022