KontaktiKontakto Komunën:                                                                     
Centrali:  038/230 900 
         
                                            imagesCAEM6Z2X.jpg                                     
Adresa:    Rr.UÇK-2-10000  Prishtinë
                Kosovë
ueb faqja: kk.rks-gov.net/prishtina
                prishtinaonline.com

________________________________________________________________
Zyra e Kryetarit – 038-234-944
shpend.ahmeti@rks-gov.net
diellza.kelmendi@rks-gov.net


Zyra e Nënkryetarit  
muhedin.nushi@rks-gov.net
 
Zyra për Marrëdhënie me Media – 038-223-594
mediapr@rks-gov.net
miranda.mullafazliu@rks-gov.net
adonis.tahiri@rks-gov.net

Drejtoria e Administratës – 038-234-483
muhedin.nushi@rks-gov.net

 
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit – 038-221-242
ardian.olluri@rks-gov.net
 
Drejtoria e Kadastrit – 038-233-140
nora.kelmendi@rks-gov.net
 
Drejtoria e Shërbimeve Publike – 038-233-120
gent.begolli@rks-gov.net
 
Drejtoria e Planifikimi Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – 038-224-612
genc.bashota@rks-gov.net
 
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – 038-234-944
hysen.durmishi@rks-gov.net
 
Drejtoria e Inspeksionit – 038-200-400-17
salih.zyba@rks-gov.net
 
Drejtoria për Financa  – 038-226-416
ismail.kokaj@rks-gov.net

Drejtoria për Pronë
dren.kukaj@rks-gov.net


Drejtoria e Arsimit – 038-231-760

 
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – 038-200-400-89
arben.vitia@rks-gov.net
 
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – 038-226-417
besart.vllahinja@rks-gov.net