Drejt restaurimit të Hamamit - 09 shkurt 2018

Drejtori i Kulturës, Yll Rugova, bashkë me ekspertë nga Turqia, kanë vizituar sot Hamamin, për të bërë kështu vlerësimin fillestar lidhur me projektin për renovimin e tij.
 
Restaurimi i Hamamit do të bëhet nga organizata TIKA, dhe qëllimi është që të kthehet në hapësirë publike të shfrytëzueshme për qytetarët.
 

RSS