Thirrje për aplikim - Lëmia e shpeztarisë - 20 nëntor 2017

Njoftohen  të gjithë të interesuarit të cilët posedojnë ferma komerciale të pulave për vezë në  territorin e Komunës së Prishtinës se mund të aplikojnë për subvencione që do bëhet nga ana e Komunës së Prishtinës.

RSS