U hapën shtëpizat e librave - 29 shtator 2017

Sot përuruam kiosqet e librave në sheshet kryesore të qytetit. Shitësit e librave për shumë vite kanë qëndruar në shesh në kushte të mjerueshme. Nga sot ata nisën t’i shfrytëzojnë shtëpizat e librave, me kushte shumë të mira për zhvillimin e kësaj veprimtarie.
 
Këto 8 shtëpiza janë rregulluar nga Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me DEMOS-in zviceran. 
 
Shitësit e librave falënderuan Komunën për këtë projekt, dhe shprehën mirënjohje për mënyrën e shpërndarjes së tyre, proces ky që ka qenë shumë transparent, dhe përmes të cilit kanë mbetur të gjithë të kënaqur. 
 
 

 


RSS