Vlerësimi i komisionit për ndarjen e banesave për kategoritë e luftës - 12 shkurt 2018

Bashkëlidhur gjeni rezultatet e nxjerra nga komisioni për ndarjen e banesave për kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së. 


RSS