Republika e Kosoves

Prishtinë

Vlerësim Organizativ

Vlerësim Organizativ – Rekomandimet për përmirësim në Drejtorinë  e Administratës