Republika e Kosoves

PrishtinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Hartimi i projeteve për ndërtim të lartë
616-23-4734-2-1-1
16-05-2023 13-06-2023 Detajet
Furnizim me autovetura per nevojat e KPSH-se -RITENDER
616-23-4972-1-2-1
22-05-2023 12-06-2023 Detajet
Investimi dhe rregullimi i hapsirave publike faza II-te
616-23-4173-5-1-1
01-05-2023 09-06-2023 Detajet
Pastrimi i objekteve shëndetësore të KPSH-së
616-23-4576-2-1-1
23-05-2023 16-06-2023 Detajet
Trajtimi i mbeturinave ndertimore(Deponive ilegale)
616-23-4737-5-1-1
16-05-2023 26-06-2023 Detajet
Furnizim me lule për nevojat e kabinetit
616-23-5662-1-3-6
05-06-2023 14-06-2023 Detajet
Fushate e Vetedijesimit per qenet endacak
616-23-5466-2-2-1
31-05-2023 20-06-2023 Detajet
Rikonstruimi i rruges Rexhep Luci
616-23-5237-5-1-1
26-05-2023 20-06-2023 Detajet
Ndriçimi sinjalizues për vendkalime për siguri
616-23-4210-5-1-1
12-05-2023 20-06-2023 Detajet
Master plani per rigjenerimin e lagjes Kolovica- Ritender
616-23-5145-2-1-1
24-05-2023 23-06-2023 Detajet
Hartimi i projekteve për ndërtim të ulët
616-23-4727-2-1-1
16-05-2023 12-06-2023 Detajet
Furnizimi me material shpenzues per nevojat e Komunes
616-23-5340-1-2-1
30-05-2023 19-06-2023 Detajet
Asistenca per raste emergjente -ushqim, pije , veshmbatje etj.
616-23-5446-1-2-1
31-05-2023 19-06-2023 Detajet
Ndërtimi i Tribunës për Klubin Futbollistik KF Ramiz Sadiku
616-23-5648-5-2-1
06-06-2023 26-06-2023 Detajet
Rregullimi i oborreve, trotuareve dhe shkalleve te Institucioneve te KPSH-se
616-23-5290-5-2-1
26-05-2023 15-06-2023 Detajet
Ndërtimi i rrethojave për siguri në mobilitet
616-23-4190-5-1-1
01-05-2023 12-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e Komunës së Prishtinës dhe Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e banimit kolektiv
616-23-4207-2-1-1
01-05-2023 05-06-2023 Detajet
Hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e nënkalimit (tunelit) automobilistik në kryqëzim të rrugëve Agim Ramadani dhe Ibrahim Lutfiu Prishtinë
616-23-4309-2-1-1
08-05-2023 19-06-2023 Detajet