Republika e Kosoves

PrishtinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Vendosja e kamerave te sigurisë
616-22-14691-1-1-1
11-01-2023 21-02-2023 Detajet
Rikonstruimi i rruges Ilir Konushevci dhe ndertimi i rruges Deshmoret e Ponoshecit dhe Sylejman Vuciterna
616-23-429-5-2-1
31-01-2023 24-02-2023 Detajet
Trajtimi I materialeve dhe mbetjeve qe permbajne Azbest
616-22-14667-2-1-1
30-12-2022 09-02-2023 Detajet
Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave
616-22-14684-5-1-1
05-01-2023 15-02-2023 Detajet
Rikonstruimi i kulmit të objektit të Komunës së re
616-22-14609-5-1-1
06-01-2023 14-02-2023 Detajet
Ndertimi I salles se edukates fizike per SHFMU Gjergj Fishta
616-22-14616-5-1-1
30-12-2022 10-02-2023 Detajet
Hartimi i projektit kryesore të rrugës A për segmentin 2 , me fillim nga profili1+075m'të segmentit1 deri në pikëtakimin me unazën e bredhëshme (pjesa juglindore), me gjatësi L=4075M
616-22-14680-2-1-1
12-01-2023 23-02-2023 Detajet