Republika e Kosoves

PrishtinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
113 Ndertimi i rrugës “Nekibe Kelmendi “ faza III
616-24-1921-5-1-1
11-03-2024 11-04-2024 Detajet
22 Furnizimi me mejete higjenike në IEA
616-24-2076-1-2-1
11-03-2024 03-04-2024 Detajet
112 Ndertimi i rrugeve në fshatin Mramor
616-24-3056-5-2-1
04-04-2024 24-04-2024 Detajet
101 Rikonstruimi i Platos në lagjen Dardania, rruga Bill Klinton (tek Santea)
616-24-3024-5-1-1
29-03-2024 22-04-2024 Detajet
122. Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik
616-24-2949-2-1-1
28-03-2024 29-04-2024 Detajet
55 Kuratori Kulturor për organizime dhe manifestime të Kryeqytetit
616-24-3033-2-1-1
04-04-2024 24-04-2024 Detajet
104 Vazhdimi i ndërtimit të kolektorit në Kalabri
616-24-2995-5-1-1
28-03-2024 19-04-2024 Detajet
142 Furnizimi me pajisje per te lenduarit ne AKRR (Aksidente)
616-24-2527-1-2-1
21-03-2024 11-04-2024 Detajet
77 Renovime per Qendra te ndryshme Sociale ne lagjet Kodra e Trimave, Tophane , Qafa, Aktash, Pejton, Ulpiana.”
616-24-3018-5-2-1
29-03-2024 18-04-2024 Detajet
Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës
616-24-2585-2-2-1
20-03-2024 01-04-2024 Detajet
144 Mirembajtja e kamerave te sigurise ne Institucionet e Kryeqytetit, sheshet, hapesirat publike dhe nenkalimet
616-24-2896-2-2-1
27-03-2024 16-04-2024 Detajet
133 Pikat ushqyese për qentë endacak ( furnizimi dhe shpërndarja e ushqimit) dhe QTE
616-24-1368-1-1-1
20-03-2024 12-04-2024 Detajet
57 Intervenime, riparime dhe mirembajtje urgjente dhe pajisje
616-24-2663-2-2-1
22-03-2024 12-04-2024 Detajet
Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve te Komunes se Prishtines dhe KPSH-se-RITENDER
616-24-2538-2-1-1
21-03-2024 15-04-2024 Detajet
34 Dezinsektimi hapësinor në Komunën e Prishtinës
616-24-2103-2-1-1
11-03-2024 02-04-2024 Detajet
65 Mirëmbajtja e shëndetit të kafshëve
616-24-2591-2-2-1
21-03-2024 05-04-2024 Detajet
106 Ndërtimi i rruges lidhese Sofali-Kolovic –Abedin Dino faza II
616-24-2162-5-1-1
27-03-2024 24-04-2024 Detajet
13 Furnizimi me materiale stomatologjike ,labaratorike dhe RO kabineti
616-24-1242-1-1-1
26-02-2024 04-04-2024 Detajet
Pastrimin e objekteve edukativo arsimore të Komunës së Prishtinës – LOTO 1 dhe LOTO 2
616-24-1099-2-1-1
16-02-2024 02-04-2024 Detajet