Republika e Kosoves

PrishtinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizimi me material promovues
616-23-13478-1-2-1
04-12-2023 15-12-2023 Detajet
Shërbime Laboratorike për ekzaminimin e materialeve ndërtimore-RITENDER
616-23-12552-2-2-1
15-11-2023 04-12-2023 Detajet
Furnizim me material higjienik- RITENDER
616-23-13402-1-2-1
30-11-2023 11-12-2023 Detajet
Furnizimi me garderob dhe mbathje për Institucionet Parashkollore
616-23-13108-1-2-1
23-11-2023 04-12-2023 Detajet
Ndertimi dhe rikonstruimi i fontanave
616-23-12757-5-2-1
05-12-2023 26-12-2023 Detajet
Ndërtimi I Lapidarit në Prapashticë për dëshmoret e vitit 1921
616-23-12938-5-2-1
21-11-2023 15-12-2023 Detajet
Ndertimi I kolektorit te vazhdimi I rruges B (faza e 4)
616-23-13472-5-2-1
07-12-2023 28-12-2023 Detajet
Ndertimi i rruges qe lidh rrugen 1 Tetori me rrugen Isa Kastrati
616-23-12047-5-2-1
16-11-2023 01-12-2023 Detajet
Furnizimi me mbathje për Institucionet Parashkollore
616-23-13576-1-2-1
05-12-2023 18-12-2023 Detajet
Menaxhimi i hyrje-daljeve ne QPS
616-23-13514-2-2-1
04-12-2023 20-12-2023 Detajet
Transporti i Nxënësve dhe Arsimtarëve në Komunë të Prishtinës
616-23-11933-2-1-1
01-11-2023 11-12-2023 Detajet