Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ritender Ndërtimi i disa rrugëve në Komunën e Prishtinës
616-22-10004-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
17-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-23T00:53:00
Vlera e kontratës:
788676.26 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 85000 EUR
Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 171171 EUR
Ritender Ndërtimi I Rrugës Uran Ajeti llot I, 206724.92 EUR
Ndërtimi I Rrugës Aziz Abrashi llot VI 68111.59 EUR
Ndërtimi I Lapidarit në Prapashticë për dëshmoret e vitit 1921 llot IV 90000 EUR
Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 167668.75 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 182140.6 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 135056 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 141598.24 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 143702.6 EUR
B CORP SH.P.K. Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 129180.8 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 145619.6 EUR
B CORP SH.P.K. Ritender Ndërtimi I Rrugës Uran Ajeti llot I, 194269.18 EUR
GASHI ING SH.P.K Ritender Ndërtimi I Rrugës Uran Ajeti llot I, 246707.77 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I Rrugës Aziz Abrashi llot VI 81130.5 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I Rrugës Aziz Abrashi llot VI 66985.4 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtimi I Rrugës Aziz Abrashi llot VI 64423.5 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I Rrugës Aziz Abrashi llot VI 66985.4 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 145619.6 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugëve në Butovc llot II 137118.4 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi I Lapidarit në Prapashticë për dëshmoret e vitit 1921 llot IV 87972 EUR
B CORP SH.P.K. Ndërtimi I Lapidarit në Prapashticë për dëshmoret e vitit 1921 llot IV 71881 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I Lapidarit në Prapashticë për dëshmoret e vitit 1921 llot IV 95614 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 245700.5 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 298716.6 EUR
Bujar Shabani B.I. Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 236808.4 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 254077 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 254077 EUR
B CORP SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 206335.85 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 319323.7 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 118009.41 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 124678.33 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 140885.58 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 116040.63 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I Rrugës Haxhi Bejta në Grashticë llot V 116040.63 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I rrugës Vidime Lumi I Marecit-Faza II llot III 330601.6 EUR