Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit - Lot 1 Ndërtimi i fushave sportive - Lot 2
616-22-10061-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
12-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-22T00:55:00
Vlera e kontratës:
280000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit 180000 EUR
Ndërtimi i fushave sportive 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Visar Kuçi B.I. Ndërtimi i fushave sportive 92977.2 EUR