Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore
616-22-10299-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
27-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
12-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-27T00:46:00
Vlera e kontratës:
100000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 80000 EUR
Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
INLINE ENGINEERING SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 138.78 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 248.01 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
N.N.P. " NDRIQIMI " Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 647.3 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
" ELEKTRIKA - MONT " SH.P.K Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 249 EUR
"ANESI " SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 162.54 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
NITI - N SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 477 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 409 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 571 EUR
NITI - N SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 988 EUR
"ANESI " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 567 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 194.79 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 548.8 EUR
PLUS TRADE L.L.C. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës llot I 2505.05 EUR