Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës
616-22-10400-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
29-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
18-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-29T00:53:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" PMB Global " SH.P.K. Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 10565 EUR
Pro Acc Group SH.P.K. Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 5900 EUR
Baker Tilly Kosovo Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 8480 EUR
" ArLa Group " SH.P.K. Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 7700 EUR
" C V " SH.P.K. Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 5000 EUR