Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor
616-22-10416-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
29-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
19-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-29T00:53:00
Vlera e kontratës:
450000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 450000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi