Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2
616-22-10448-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
29-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
20-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-29T00:53:00
Vlera e kontratës:
398000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2 98000 EUR
Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1 300000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" TEAM8 " SH.P.K. Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2 97396.02 EUR