Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Inventar per administraten komunale
616-22-10541-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
04-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-30T01:01:00
Vlera e kontratës:
9000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Inventar per administraten komunale 9000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"GRANITI" SH.P.K. Inventar per administraten komunale 323 EUR