Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh
616-22-3406-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
09-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
06-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-09T00:48:00
Vlera e kontratës:
140000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 140000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
B CORP SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 114033.79 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 139989.03 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 121326.75 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 129622.52 EUR
N.N.SH. " CO- ING " Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 116028.06 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 111111.39 EUR
"NOTI-BETON " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 136381.86 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh 139989.03 EUR