Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me paisje mjekësore
616-22-5522-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
09-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
01-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-09T00:50:00
Vlera e kontratës:
100000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me paisje mjekësore 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizim me paisje mjekësore 75479.49 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me paisje mjekësore 184410.75 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizim me paisje mjekësore 99140 EUR
KO MED L.L.C. Furnizim me paisje mjekësore 144121.5 EUR