Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i kolektorit në Hajvali
616-22-5630-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
10-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
19-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-10T00:51:00
Vlera e kontratës:
800000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i kolektorit në Hajvali 800000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"NOTI-BETON " SH.P.K. Ndërtimi i kolektorit në Hajvali 588254.79 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i kolektorit në Hajvali 744452.05 EUR