Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnzim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani
616-22-5665-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
14-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-13T00:37:00
Vlera e kontratës:
70000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnzim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani 70000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
NTP,,Artini " Furnzim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani 69798 EUR