Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnzim me paisje kabinetike
616-22-5688-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
10-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
05-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-10T00:51:00
Vlera e kontratës:
120000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnzim me paisje kabinetike 120000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"Vitech " Sh.p.k. Furnzim me paisje kabinetike 1747567.48 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnzim me paisje kabinetike 177573 EUR
BEHAR RAMA B.I. Furnzim me paisje kabinetike 638987.8 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnzim me paisje kabinetike 457954.22 EUR
EUROPRINTY Furnzim me paisje kabinetike 95742.9 EUR
" UNI- LAB " SH.P.K. Furnzim me paisje kabinetike 399876.8 EUR