Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor
616-22-5704-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
01-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-13T00:38:00
Vlera e kontratës:
450000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Deratizimi i garazheve, podrumeve dhe hapësirave publike 240000 EUR
Deratizimi i rrjetit të kanalizimit 210000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi