Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje
616-22-5780-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
04-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-14T00:48:00
Vlera e kontratës:
210000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje 210000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" AGRO INVEST 1 " SH.P.K. Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje 19906.26 EUR