Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me autovetura për nevojat shëndetësore
616-22-5945-1-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
25-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-16T00:58:00
Vlera e kontratës:
200000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me autovetura për nevojat shëndetësore 200000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi