Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Renovimi dhe mirmbajtja e objekteve te bashksive lokale dhe administrates se pergjitheshme
616-22-5991-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
17-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
08-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-17T00:43:00
Vlera e kontratës:
80000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Renovimi dhe mirmbajtja e objekteve te bashksive lokale dhe administrates se pergjitheshme 80000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi