Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Komunës dhe te Brigadës se Zjarrfikëseve
616-22-6015-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
26-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-20T00:51:00
Vlera e kontratës:
600000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Komunës 300000 EUR
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Brigadës se Zjarrfikëseve 300000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Komunës 26457.85 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Komunës 41771.07 EUR
NITI - N SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Brigadës se Zjarrfikëseve 525317.5 EUR
Ramadan Raçi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Brigadës se Zjarrfikëseve 731147.05 EUR