Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës
616-22-6024-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
17-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
06-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-17T00:43:00
Vlera e kontratës:
100000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës 397.84 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës 303.3 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës 554.09 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës 548.93 EUR