Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrugëve-III LLOTE
616-22-6113-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
14-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-22T00:51:00
Vlera e kontratës:
466000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 200000 EUR
Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 200000 EUR
Ndertimi i rruges ne Grashtice 66000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 167688.44 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 154267.29 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 187865.88 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 167812.52 EUR
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 210513.33 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 196004.92 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 240189.22 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 148004.64 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 196004.92 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko -Marevc 120123.29 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 187104.79 EUR
BENI - COM SH.P.K. Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 189648.44 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 193036.75 EUR
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 195798 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Projekte per zyren per komunitete dhe kthim 224027.85 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndertimi i rruges ne Grashtice 54174.01 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndertimi i rruges ne Grashtice 45020.95 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndertimi i rruges ne Grashtice 65785 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndertimi i rruges ne Grashtice 54174.01 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndertimi i rruges ne Grashtice 70929.8 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndertimi i rruges ne Grashtice 50029.9 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Ndertimi i rruges ne Grashtice 58151.5 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndertimi i rruges ne Grashtice 50164.25 EUR