Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 DHE MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2
616-22-6147-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
28-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-23T00:46:00
Vlera e kontratës:
600000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 450000 EUR
MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2 150000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.P.T. " PROGRESS " SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 530.85 EUR
ALFA.i SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 3712.02 EUR
N.P.T. " PROGRESS " SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 530.85 EUR
" EJONA " SH.P.K. SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 4284.21 EUR
" AGRO INVEST 1 " SH.P.K. MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2 2591.85 EUR
" EJONA " SH.P.K. MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2 873.9 EUR
ALFA.i MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2 596.55 EUR
NITI - N SH.P.K. MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2 208.45 EUR