Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I dhe ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II
616-22-6246-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
18-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-24T00:45:00
Vlera e kontratës:
200000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 100000 EUR
Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Agim Morina B.I. Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 87143.36 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 81987.9 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 73018.8 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 87487.28 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 63372.2 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I 82851.84 EUR
BENI - COM SH.P.K. Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I 79110.63 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I 76450.39 EUR
Agim Morina B.I. Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I 83476.81 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II 87655.8 EUR