Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi dhe mirmbajtja e këndëve të lodrave
616-22-6253-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
13-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-24T00:46:00
Vlera e kontratës:
100000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi dhe mirmbajtja e këndëve të lodrave 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Fatmir Godeni B.I. Ndërtimi dhe mirmbajtja e këndëve të lodrave 49585 EUR