Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnzim me uniforma
616-22-6323-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
27-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
18-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-27T00:35:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnzim me uniforma 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi