Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre
616-22-6535-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-07-2022
Data e mbylljes së tenderit:
06-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-07-01T00:57:00
Vlera e kontratës:
9999 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9999 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 10770 EUR
" MULTI ENGINEERING GROUP " SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9899.4 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 8906.4 EUR
Nita Macula B.I. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 8424 EUR
"OFFICE 1 KOSOVA" SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9174 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9384 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9981 EUR
EBA OFFICE SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9855 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9203.4 EUR
INFOSOFT OFFICE SH.P.K. Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 9090 EUR