Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi dhe rregullimi i vendeve të kontinjerëve
616-22-8560-1-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-08-2022
Data e mbylljes së tenderit:
03-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-08-23T00:43:00
Vlera e kontratës:
600000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi dhe rregullimi i vendeve të kontinjerëve 600000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi