Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Hartimi i Zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes “Kalabria” me lagjen “Dardania ”
616-22-8735-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
02-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
12-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-02T00:48:00
Vlera e kontratës:
250000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Hartimi i Zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes “Kalabria” me lagjen “Dardania ” 250000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.T.SH. " Infratek " Hartimi i Zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes “Kalabria” me lagjen “Dardania ” 218429.8 EUR