Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrugës Skënderbeu
616-22-9233-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
07-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
20-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-07T00:51:00
Vlera e kontratës:
700000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 700000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 618536.11 EUR
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 658570.83 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 623261.11 EUR
"SALLAHU" SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 679642.07 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 592929.85 EUR
RSM Company SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 585807 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 618536.11 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 658017.2 EUR
"NOTI-BETON " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 627312.6 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 638656.26 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 539975.73 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 596077.35 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 626360.41 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 644232.6 EUR