Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Master plani per rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave
616-22-9251-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
09-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
20-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-09T00:35:00
Vlera e kontratës:
400000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Master plani per rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave 400000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K. Master plani per rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave 222200 EUR
" GM Architecture " SH.P.K. Master plani per rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave 265600 EUR