Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi me letër për nevojat e IEAA
616-22-9524-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
03-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-13T00:43:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi me letër për nevojat e IEAA 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizimi me letër për nevojat e IEAA 45295 EUR
EUROPRINTY Furnizimi me letër për nevojat e IEAA 41400 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizimi me letër për nevojat e IEAA 40710 EUR
Letra Com SH.P.K. Furnizimi me letër për nevojat e IEAA 46990 EUR