Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'
616-22-9626-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
07-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-14T01:01:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot II 6300 EUR
Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot III 6000 EUR
Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot I 37700 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
PRO MEDICAL SH.P.K. Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot III 9590 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot I 37600 EUR
KASTRIOTI SM SH.P.K. Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'llot II 5980 EUR