Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Organizimi i panairit Blej shqip 2022
616-22-9660-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
03-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-14T01:02:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Organizimi i panairit Blej shqip 2022 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Nita Macula B.I. Organizimi i panairit Blej shqip 2022 19994 EUR
" COMPASS IT " SH.P.K. Organizimi i panairit Blej shqip 2022 15777 EUR
N.SH. " ASIXON " Organizimi i panairit Blej shqip 2022 11564 EUR