Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale
616-22-9768-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
05-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-16T00:43:00
Vlera e kontratës:
65000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 65000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"GRANITI" SH.P.K. Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 49288 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 60360 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 58240 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 52303 EUR
WOOD CORPORATION L.L.C. Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 42210 EUR