Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri
616-22-9912-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
13-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-20T00:46:00
Vlera e kontratës:
499950 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 499950 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR
Rexha Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 428216.3 EUR
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR
N.N.P." DRENI - INGINIERING " Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 472287.28 EUR