Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrethojave për siguri në mobilitet
616-23-4190-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
12-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-01T00:52:00
Vlera e kontratës:
1200000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrethojave për siguri në mobilitet 1200000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi