Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e Komunës së Prishtinës dhe Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e banimit kolektiv
616-23-4207-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
05-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-01T00:52:00
Vlera e kontratës:
650000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e banimit kolektiv 325000 EUR
Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e Komunës së Prishtinës 325000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi