Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndriçimi sinjalizues për vendkalime për siguri
616-23-4210-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
12-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
20-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-12T00:58:00
Vlera e kontratës:
800000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndriçimi sinjalizues për vendkalime për siguri 800000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi