Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Pastrimi i objekteve shëndetësore të KPSH-së
616-23-4576-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
16-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-23T00:50:00
Vlera e kontratës:
1250000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Pastrimi i objekteve shëndetësore të KPSH-së 1250000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi