Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Trajtimi i mbeturinave ndertimore(Deponive ilegale)
616-23-4737-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
26-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-16T00:50:00
Vlera e kontratës:
600000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
LOT 1 Trajtimi i mbeturinave ndertimore(Deponive ilegale) 200000 EUR
LOT 3 Trajtimi i mbeturinave ndertimore(Deponive ilegale) 250000 EUR
LOT 2 Trajtimi i mbeturinave ndertimore(Deponive ilegale) 150000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi