Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me autovetura per nevojat e KPSH-se -RITENDER
616-23-4972-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
12-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-22T00:35:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me autovetura per nevojat e KPSH-se -RITENDER 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi