Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Master plani per rigjenerimin e lagjes Kolovica- Ritender
616-23-5145-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
23-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-24T01:01:00
Vlera e kontratës:
400000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Master plani per rigjenerimin e lagjes Kolovica- Ritender 400000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi